GC32 Extreme Series Madeira 2017: SAP Extreme Sailing Team 1st - Sailors for the Sea

GC32 Extreme Series Madeira 2017: SAP Extreme Sailing Team 1st